Neposredno vbrizgavanje goriva

Nadalje, ločimo še šobe, ki gorivo razpršijo neposredno v valj:

 Šobe sistemov skupnega voda so šobe (Common rail)
 Šobe z dvostopenjskim vbrizgom
 Šobe z enostopenjskim vbrizgom

 

Šobe sistemov skupnega voda so šobe, katerih aktivacija vbrizga poteka preko elektromagneta ali piezzo kristala in dosegajo tlake vrizgov vse od 250 do 2000 barov. Zanje je značilno, da v enem delovnem taktu motorja opravijo več vbrizgov, število na delovni takt pa je odvisno od tipa sistema skupnega voda.

Nekateri novejši sistemi imajo tudi do 7 vbrizgov na delovni takt, v razvoju pa so tudi že sistemi, ki jih bodo imeli do 9. Količina vbrizgov vpliva na več dejavnikov - kot denimo tišje in mirnejše delovanje motorja, večji vrtilni moment, večja moč in izkoristek motorja ter čistejši izpušni plini.

Šobe z dvostopenjskim vbrizgom največkrat zasledimo pri elektronskih (EDC) linijskih ali rotacijskih črpalkah. Delujejo na mehanski sistem "proti" vzmeti, ki popusti pod pritiskom goriva (200 barov), igla pa gorivu odpre pot skozi razpršilno šobo v valj. Te šobe imajo dva vbrizga v delovnem taktu motorja: predvbrizg in glavni vbrizg. Predvbrizg služi za predpripravo mešanice za boljše izgorevanje pri glavnem vbrizgu, kar poveča izkoristek goriva in motorja.

Šobe z enostopenjskim vbrizgom delujejo po mehanskem sistemu "proti"vzmeti, ki pod pritiskom goriva (200 barov) popusti, zaradi česar igla odpre  gorivu pot skozi razpršilno šobo v valj.

Šobe z enostopenjskim vbrizgom  najpogosteje zasledimo v starejših tovornjakih in velikih delovnih motorjih - največkrat v kombinaciji z linijsko mehansko ali elektronsko regulirano črpalko.

Razprševanje goriva v predkomoro

Šobe, ki gorivo razpršijo v izgorevalno komoro, delujejo pod manjšim pritiskom goriva (okrog  150 barov), kar je razlog za uporabo izgorevalne komorae saj ima gorivo krajšo pot do vžiga, zrak v predkomori pa je manj stisnjen kot v valju motorja.

Zasledimo jih v kombinaciji z mehansko regulirano rotacijsko ali linijsko črpalko.