Vzdrževanje, popravilo, menjava in preizkus zavor

Brezhibnost zavornega sistema na vozilu je zelo pomembna, saj je eden od skrbnikov naše pasivne varnosti v vozilu. Priporočamo skrbni pregled zavornih komponent vsak servisni interval ter menjavo zavornega olja vsaki 2 leti.

Pri nas lahko opravite kontrolo, popravilo ali menjavo zavornega sistema ter preizkus zavor na preizkusni napravi. Preverimo lahko tudi delovanje vseh modulov v povezavi z zavornim sistemom (ABS sistem, sistem proti zdrsovanju koles, stabilizacijski sistem ...).