Preverjanje stanja motorja, diagostnika in obnova

Stanje motorja pregledamo s posebno diagnostično opremo. S specialnimi merilnimi napravami ugotovimo, kako dobro je tesnjenje izgorevalnih prostorov v motorju. Ob morebitni večji okvari notranjost izgorevalnega prostora in ostalih težko dostopnih komponent skušamo preveriti z endoskopom, s čimer se izognemo visokim stroškom razstavljanja motorja. Z endoskopom je možen zajem slik/videa, zato lahko po posegu predložimo dokaze okvarjenih komponent. Pri okvari vam svetujemo in jo po dogovoru tudi odpravimo.